Spodkanie z rodzicami

Przydział sal na spotkania

20.09.2012  godz. 17.00

Klasy I

Klasy II

Klasy III

I a-s. 13 p. Markowska II a-s. 14 p. Sawicka III a-s. 15 p. K. Żelisławska

I b-s. 25

p. Chęcińska II b-s. 28 p. Korgiel III b-s. 30 p. Marciniak
I c-s. 22 p. B³akita II c-s. 16 p. Król III c-s. 19 p. Marcinowicz
I d-s. 24 p. Mrzygłód II d-s. 24 p. Mrzygłód III d-s. 23 p. Wierzbicka
I e-s. 31 p. Szymańska II e-s. 33 p. Piasecka III e-s. 32 p. Funke