UWAGA: STYPENDIA SZKOLNE 2012/2013

Zainteresowanych rodziców informujemy, że stypendium szkolne będzie przysługiwało wszystkim uczniom, których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 456 złotych.

Wyprawka szkolna – czyli dofinansowanie do podręczników –  przysługuje jedynie uczniom gimnazjum, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Termin składania wniosków stypendialnych oraz podań o wyprawkę: do 14 września

Osoby odpowiedzialne: Marcelina Bielak, Katarzyna Grudniewska