Focus on Europe

Projekt Comenius 

Głównym celem naszego projektu jest przekazanie uczniom idei uczenia się przez całe życie, że uczenie się może być ekscytującym i pełnym wyzwań doświadczeniem prowadzącym do właściwie dobranej ścieżki kariery zawodowej.

Jest to projekt, w którym uczniowie poprzez naukę fotografowania zostaną zaznajomieni z różnymi ścieżkami edukacyjnymi – a w szczególności dowiedzą się jak zostać zawodowym fotografem.

Podczas projektu uczniowie będą robić zdjęcia na poszczególne tematy według ustalonego harmonogramu. Wszystkie zadania zawarte w projekcie – np. robienie zdjęć, przygotowanie wystaw, czy tez wizyty w krajach partnerskich – pomogą młodym ludziom stać się bardziej wrażliwym na otaczający ich świat.

Chcemy również rozwijać ich chęć do uczenia się przez całe życie. Przestudiowanie możliwych ścieżek kariery i bycie świadomym wyboru, jaki mają, pomoże uczniom właściwie wybrać i zaplanować swoją przyszłość wedle swoich zdolności, potrzeb i zainteresowań. Nauczymy ich, jak należy założyć własną firmę – np. studio fotograficzne i pomożemy odkryć, przez jakie etapy edukacji musza przejść, aby stać się dobrze wykształconymi obywatelami Europy.

Rezultaty pracy będą zaprezentowane na specjalnie utworzonej stronie internetowej. Uczniowie będą tam umieszczać i z niej ściągać zdjęcia, komentować je, dyskutować i dzielić się pomysłami. Komunikacja między uczniami przez emaile pozwoli im poznać się, a spotkanie swoich rówieśników z krajów partnerskich miejmy nadzieję pomoże  nawiązać długotrwałe przyjaźnie. To wszystko pozwoli im lepiej zrozumieć jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy ludźmi w Europie.

Projekt sprawi, że jego uczestnicy wniosą swój wkład do życia publicznego, stać się aktywnymi uczestnikami lokalnej społeczności, która również zostanie zaangażowana w prace w projekcie.

Komunikacja w języku angielskim zwiększy również kompetencje językowe uczniów i wiedzę o innych krajach, kulturach, tradycjach i zwyczajach.

Wszystkie zadania projektu pomogą wyposażyć młodych ludzi w potrzebne umiejętności i wiedzę, które pomogą im poruszać się z łatwością po nowoczesnym europejskim rynku pracy.

Zdjęcia, które uczniowie będą robić, zostaną zaprezentowane na stronie internetowej i podczas wystaw fotografii. Powstanie międzynarodowa wirtualna galeria zdjęć.

Uczniowie będą komunikować się z rówieśnikami przez internet i podczas spotkań w języku angielskim. Będą pracować w grupach szlifując umiejętności interpersonalne, językowe i fotograficzne.

Działania w projekcie będą włączone w szkolny program nauczania i wzbogacą lekcje sztuki, historii, geografii, biologii, informatyki j języków obcych.

Cele projektu:

Uczniowie:

– dowiedzą się jak zostać profesjonalnym fotografem i założyć własne studio

– spotkają się z aktywnymi zawodowo fotografami i zdobędą od nich doświadczenie

– wzbogacą swoją wiedzę o krajach i szkołach partnerskich

– uzmysłowią sobie, że proces uczenia się może być nie tylko ekscytującym doświadczeniem ale również pomoże wybrać właściwą ścieżkę kariery zawodowej

– staną się odpowiedzialni za własny rozwój

– poszerzą swoją kreatywność, zwiększy się ich motywacja do uczenia się, nauczą się pracować w grupie i osiągać wspólne cele

– nawiążą kontakty z rówieśnikami w Europie

– wzrosną ich umiejętności językowe i komunikatywne

Rezultaty:

– wrzesień 2012 – prezentacje w Power Point o własnych krajach, miastach i szkołach partnerskich w celu poznania się z partnerami w projekcie

– październik 2012 – strona www w celu podjęcia kontaktów i utworzenia międzynarodowej galerii zdjęć

– podczas każdej wizyty – wystawy fotograficzne po spotkaniach z zawodowymi fotografami i po wspólnych sesjach fotograficznych

– po każdej wizycie – reportaż fotograficzny w szkole i lokalnych mediach

– po projekcie – płyta DVD z produktami projektu do rozpowszechnienia w środowisku lokalnym