Otwarcie projektu

Dnia 05.10.2012r. w naszej szkole odbyło się oficjalne otwarcie nowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja „Kompetencje i kreatywność = Rozwój edukacyjny uczniów Gimnazjum nr 7 w Koszalinie”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum nr 7 w Koszalinie. Projekt poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów umożliwi utrwalenie wiedzy z dziedzin matematyczno –
przyrodniczych, informatycznych, fotograficznych, językowych i społecznych. Liderem projektu jest „Computer College” a partnerem ZORD Koszalin. Nasi goście p. Anastassia Kokalanova dyrektor „Computer College”, p. Eugeniusz Romanów dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie, p. C. Tkaczyk dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, p. Krzysztof Rembowski Zachodniopomorskim Wicekuratorem Oświaty zabrali głos przy oficjalnym otwarciu projektu.

Agnieszka Dybza – Zienowicz

 Zapraszamy go galerii