„Spotkanie Młodych”

W dniach 22 – 26 października, grupa uczniów z Gimnazjum Nr 7 wspólnie z opiekunką wzięła udział w „Spotkaniu Młodych” organizowanym w Berlinie. Wizyta  mogła się odbyć dzięki partnerstwie pomiędzy  Koszalinem i Berlinem. Na zaproszenie gospodarzy z Berlina, pojawili się również młodzi ludzie z miasta Nahariya (Izrael), Amsterdamu (Holandia) oraz trzech innych niemieckich miast: Ahlen, Bad Krauznach i Werra-Meissner Kreis. Uczestnicy mieli intensywnie zagospodarowany czas. Młodzież wzięła udział w dwóch warsztatach teatralnych, co pozwoliło na lepsze poznanie się uczniów z różnych krajów. Wspólne zwiedzanie i odwiedzanie miejsc pamięci, takich jak: Muzeum Historii Berlina, miejsca upamiętniające ofiary II wojny światowej, czy obóz koncentracyjny Sachsenhausen; dało możliwość wymienienia się historycznymi doświadczeniami różnych krajów, ale pozwoliło też na inicjowanie tematów, które zazwyczaj są trudne. Gospodarze zadbali o to, aby goście mogli zapoznać się z wielokulturowością Berlina. Był też czas przeznaczony na wspólną zabawę – np. wieczór spędzony  w klubie Havana, gdzie każdy nauczył się podstawowych kroków salsy! Uczestnicy osobiście spotkali się z inicjatorką całego Spotkania – Burmistrz Angeliką Schöttler.

Wycieczka w Berlinie była nie tylko ważnym elementem w lepszym rozumieniu historii oraz kultury innych narodów, ale była to również okazja do zawarcia nowych znajomości i nawiązania kontaktów z osobami o innej narodowości, poglądach, wierzeniach.  Kontaktów, które mamy nadzieję, nadal będą owocować wspólną wymianą doświadczeń!