Festiwal Nauki V Weź udział nie rezygnuj

Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich klas do wzięcia udziału w szkolnym konkursie „Festiwal nauki V” na prezentację ciekawych prac związanych z tematem „Śmieci – co dalej…”. Konkurs jest realizowany w dowolnej formie.

UWAGA!!!  Zwycięzców konkursu czekają nagrody – niespodzianki!!!

CELE KONKURSU

 1. Rozpowszechnianie wiedzy na temat gospodarowania odpadami, np.:

– dane statystyczne dotyczące śmieci (składowanie, segregacja, przetwarzanie, recykling)
– artystyczne dzieła ze śmieci (moda, biżuteria, zabawki, rzeźby, przedmioty codziennego użytku).
– wpływ dzikich składowisk na środowisko
– ochrona środowiska (segregacja, recykling, biodegradalne produkty, itp.)

 • Kształtowanie umiejętności planowania swojej pracy, kreatywności, wykorzystanie własnych uzdolnień.
 • Zmobilizowanie młodzieży do działania na rzecz ochrony środowiska (świadome zakupy, segregacja śmieci, ekonomiczne korzystanie z dóbr natury i itp.).
 • Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży wobec narastających problemów z wytwarzaniem śmieci przez człowieka.

KRYTERIA OCENY

 Ocenie podlegać będą:

- estetyka
– oryginalność
– sposób prezentacji
– zakres prezentowanych informacji

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani uczniowie Gimnazjum nr 7.
 2. Praca powinna być wykonana w całości samodzielnie (indywidualnie lub zespołowo).
 3. Technika wykonania jest dowolna: plakaty, albumy, rękodzieła, pokazy, prezentacje multimedialne, modele, rzeźby, ubrania, itp.
 4. Praca powinna zawierać następujące informacje:
 • Imię i nazwisko ucznia
 • Klasa
 • Tytuł pracy
 1. Prace konkursowe powinny być oddane do15 marca 2013r. 

NAGRODY

 • Nagrodą główną dla zwycięskiej klasy biorącej udział w konkursie będzie dofinansowanie do wycieczki (lub imprezy klasowej) w  wysokości 200 złotych z funduszu Rady Rodziców.
 • Za zajęcie I, II, III miejsca uczestnicy otrzymują dyplomy, nagrody rzeczowe lub słodycze.
 • Komisja konkursowa (organizatorzy) zastrzega sobie prawo nagradzania najlepszych, najciekawszych prac dodatkowo oceną z przedmiotu/przedmiotów (jedna praca na jeden przedmiot lub kilka prac na kilka przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)

HARMONOGRAM PRZEBIEGU KONKURSU

 • Ogłoszenie konkursu do 14.02.2013r.
 • Przygotowanie prac konkursowych do 15.03.2013r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu (Dzień Wiosny) 21.03.2013r.

 Organizatorzy konkursu:

p. Aldona Błakita

p. Katarzyna Ciechanowicz

p. Ewa Domańska

p. Roksana Gliszczyńska

p. Wioleta Korgiel

p. Marzena Mrzygłód

p. Elżbieta Napierała

p. Parys Trojan

p. Joanna Zdanowicz

Wszelkie pytania można kierować do organizatorów.