Zapobieganie nadwadze i otyłości

Uczniowie oraz nauczyciele Gimnazjum nr 7  biorą udział w Szwajcarsko-Polskim Projekcie Współpracy „Zapobieganie nadwadze i otyłości”. Koordynatorem projektu jest Kuratorium Oświaty w Szczecinie.