UWAGA UWAGA

Do końca I semestru w naszej szkole obowiązują dwie wersje dziennika: tradycyjna- „papierowa” i elektroniczna.

Od II semestru obowiązywać będzie tylko dziennik elektroniczny.