Festiwal Nauki VI Weź udział

Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich klas do wzięcia udziału w szkolnym konkursie Festiwalu Nauki VI  pt. Poznajemy kraj, w którym będą Mistrzostwa Świata Piłki Nożnej 2014 – Brazylia na prezentację ciekawych prac. Konkurs jest realizowany w dowolnej formie.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani uczniowie Gimnazjum nr 7.
 2. Praca powinna być wykonana w całości samodzielnie (indywidualnie lub w grupach trzy osobowych).
 3. Technika wykonania jest dowolna: plakaty, albumy, rękodzieła, pokazy, prezentacje multimedialne, portrety znanych ludzi, fotorelacja, modele, makiety, rzeźby,  itp.
 4. Praca powinna zawierać następujące informacje (zamieszczone na pierwszej stronie
  w widocznym miejscu) :
 • Imię i nazwisko ucznia
 • Klasa
 • Tytuł pracy
 1. Prace konkursowe powinny być oddane do16 kwietnia 2014r.

Rozstrzygnięcie konkursu  maj 2014r.

Organizatorzy konkursu:

p. Aldona Błakita

p. Katarzyna Ciechanowicz

p. Ewa Domańska

p. Grażyna Grajewska

p. Wioleta Korgiel

p. Marzena Mrzygłód

p. Magdalena Mucke-Maziarz

p. Elżbieta Napierała

p. Parys Trojan

Wszystkie pytania można kierować do organizatorów.

Regulamin konkursu szkolnego

„FESTIWAL NAUKI VI”

CELE KONKURSU

 • Rozpowszechnianie wiedzy na temat Brazylii, np.:

– różne dane statystyczne dotyczące Brazylii (np. historia reprezentacji w piłce nożnej – składy oraz skład obecny reprezentacji Brazylii na poszczególnych Mundialach i ich ustawienie, trenerzy, lista meczów reprezentacji Brazylii w piłce nożnej, lista złotych trenerów, krótkie informacje o nich wraz z ich wizerunkami. Maskotki Mistrzostw Świata Piłki Nożnej, itp.)

– rodzaj piłki nożnej –  jej model oraz różne informacje np. (z czego jest wykonana warstwa zewnętrzna i wypełnienie)

– Brazylia – ciekawostki,

– Brazylia – klimat, roślinność, zwierzęta,

– Brazylia –architektura, wszelkie konstrukcje (ze szczególnym uwzględnieniem stolicy),

– Brazylia – gospodarka,

– Brazylia kultura (min. język, waluta).

Wszystkie inne informacje dotyczące Brazylii.

 • Kształtowanie umiejętności planowania swojej pracy, kreatywności, wykorzystanie własnych uzdolnień.
 • Zmobilizowanie młodzieży do działania i poszerzania wiedzy.

UWAGA!!!  Zwycięzców konkursu czekają nagrody – niespodzianki!!!

KRYTERIA OCENY

Ocenie podlegać będą:

– estetyka

– oryginalność

– sposób prezentacji

– zakres prezentowanych informacji

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani uczniowie Gimnazjum nr 7.
 2. Praca powinna być wykonana w całości samodzielnie (indywidualnie lub w grupach trzy osobowych).
 3. Technika wykonania jest dowolna: plakaty, albumy, rękodzieła, pokazy, prezentacje multimedialne, portrety znanych ludzi, fotorelacja, modele, makiety, rzeźby,  itp.
 4. Praca powinna zawierać następujące informacje (zamieszczone w widocznym miejscu na pierwszej stronie danej pracy) :
 5. Praca powinna zawierać następujące informacje:
 • Imię i nazwisko ucznia
 • Klasa
 • Tytuł pracy
 1. Prace konkursowe powinny być oddane do14 marca 2014r.

NAGRODY

 • Za zajęcie I, II, III miejsca uczestnicy otrzymują dyplomy, nagrody rzeczowe lub/i słodycze.
 • Komisja konkursowa (organizatorzy) zastrzega sobie prawo nagradzania najlepszych, najciekawszych prac dodatkowo oceną z przedmiotu/przedmiotów (jedna praca na jeden przedmiot lub kilka prac na kilka przedmiotów matematyczno-przyrodniczych).

Uczniowie wybierają przedmiot, z którego chcą otrzymać ocenę i przynoszą swoją pracę do nauczyciela uczącego przedmiot z bloku matematyczno-przyrodniczego.