Konkurs

X Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej

Zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie.

Chętne osoby powinny wykonać pocztówkę elektroniczną ( e-planszę) o wymiarach 1280 x 720 pikseli pt. KOSZALIN MIASTEM HISTORII i zapisać ją formacie pliku graficznego z rozszerzeniem PNG. Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie 2 prace.

Następnie pracę dostarczyć do nauczyciela informatyki drogą e-mail na adres gimn7@wp.pl z opisem: Imię Nazwisko, klasa

do dnia 3 marca 2014 roku

Nauczyciel informatyki prace prześle na adres organizatora konkursu.

Jeśli zdaniem Komisji Konkursowej któraś z nadesłanych prac wyda się najciekawsza, zostanie o tym powiadomiony nauczyciel i dany uczestnik zostanie zaproszony do II etapu konkursu w siedzibie organizatora.

Konkurs jest bezpłatny.