KONKURS

Konkurs „Pomyśl zanim wrzucisz – dbaj o swoją tożsamość” jest organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Nad ŚDSI Patronat Honorowy objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

 To kolejna, już 4 edycja konkursu „Edukacji z Panem T.I.K.iem”,  poświęcona Internetowi i pracy w sieci, organizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Informatyczne wraz z Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Starzyńskiego w Warszawie.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w całej Polsce.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci ze szczególnym uwzględnieniem ochrony tożsamości w sieci.

Uczniowie mają za zadanie stworzyć historyjkę obrazkową będącą przestrogą lub nauką dla rówieśników, mówiącą o ochronie swojej tożsamości w sieci oraz ochronie danych osobowych. Pracę wykonują w oparciu o pobrany ze strony konkursowej szablon. Szablonu nie można powielać (jedna praca konkursowa ma być wykonana  na jednym szablonie).

TERMINY:

  • 3.03.2014 – 14.04.2014 – rejestracja i nadsyłanie prac konkursowych
  • 29.04 - ogłoszenie listy laureatów konkursu (bez podania zajętych miejsc)
  • do 30.04.2014 – WARUNEK KONIECZNY (dotyczy tylko Laureatów)

NAUCZYCIEL ucznia Laureata wysyła na adres PTI (PTI, 02-508 Warszawa, ul. Puławska 39/4, dopisek KONKURS „Pomyśl zanim wrzucisz”) oryginały Kart Rejestracji ucznia-Laureata – decyduje data nadania przesyłki.

·        14.05.2014 – uroczyste zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Regulamin

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Pracę konkursową wykonuje samodzielnie na komputerze jeden uczeń w oparciu o pobrany ze strony konkursowej szablon (www.pomyslzanimwrzucisz.ecdl.pl), w dowolny program graficzny.

3. Tylko praca wykonana w oparciu o szablon będzie przyjęta do konkursu. Nie wolno zmieniać parametrów szablonu. Uczeń wpisuje we wskazanych miejscach na szablonie konieczne dane: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły oraz nazwę miejscowości, w której mieszka, zgodnie z sugerowanym krojem (ARIAL) i wielkością czcionki (28).

4. Szablony: szablon 1       szablon 2       szablon 3

5. Jeden uczeń może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace.

6. Praca konkursowa powinna przedstawiać sytuację/historyjkę obrazkową/komiks opowiadającą rówieśnikom o konieczności ochrony swoich danych osobowych, o chronieniu swojej tożsamości w sieci i pokazującej, jakie związane są z tym zagrożenia.

7. Historyjka ta powinna uczyć, może przestrzegać przed skutkami ujawniania swoich danych.

8. Praca konkursowa powinna być wykonana w czytelny i przejrzysty sposób. Ewentualnie wstawiany tekst musi być wyraźny, czytelny, poprawny.

9. Format pracy konkursowej to plik w formacie jpg.

10. Nazwa pliku (praca konkursowa) powinna zawierać następujące elementy:

rodzaj szkoły                   nazwisko i imię ucznia                  numer pracy ucznia

oraz być zgodna z poniższymi wzorem i przykładami:

wzór:  skrót określający rodzaj szkoły_nazwisko_imię_praca1 .jpg

GIM                    dla szkół gimnazjalnych

przykłady:

GIM_Przykładowy_Łukasz_praca1.jpg

GIM_Przykładowy_Łukasz_praca2.jpg

11. Dopuszcza się do korzystania z gotowych elementów rysunkowych pod warunkiem użycia ich zgodnie z obowiązującym prawem autorskim i podaniem źródła skąd zostały one pobrane (źródło pobrania należy wpisać do Karty Rejestracji). Złamanie prawa autorskiego jest jednoznaczne z dyskwalifikacją pracy konkursowej.

12. Uczeń oraz w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic/opiekun prawny, powinni czytelnie wypełnić odpowiednie pola Karty Rejestracji (wraz z podpisami). Druk Karty Rejestracji należy pobrać ze strony konkursowej www.pomyslzanimwrzucisz.ecdl.pl lub kliknij link: karta rejestracyjna.

13. Uczeń przekazuje gotową pracę wraz z Kartą Rejestracji Nauczycielowi.