Praca szkoły w dniach 17 IV – 2 V 2014

  • 17 – 22 IV – wiosenna przerwa świąteczna
  • 23, 24, 25 IV – egzaminy gimnazjalne dla klas III
    • dni wolne od zajęć edukacyjnych dla klas I i II
  • 26 IV – wszystkie klasy w godzinach 9,00 – 11,00 realizują obowiązkowe zajęcia z wychowawcą – „warsztaty z doradztwa zawodowego”
  • 2 V – dzień wolny od zajęć edukacyjnych