Praca szkoły w dniach 24, 25, 26, 27 czerwca

 1. 24 czerwca, godz. 10.00. GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW
 2. 25 czerwca, godz. 9.50. – 11.35. SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ
 3. 26 czerwca
 • GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW dla przyszłych klas pierwszych
  • godz. 9.00
 • POMOC PRZEDMEDYCZNA – sala lustrzana
 • godz. 9.00. – 9.45. klasy PIERWSZE
 • godz. 10.00. – 10.45. klasy DRUGIE
 • godz. 11.00. – 11.45. klasy TRZECIE

Zakończenie klas III godz. 16.00.
miejsce: Gimnazjum nr 7 w Koszalinie

Zdjęcia dla klas III od godz.15.20

        4. 27 czerwca zakończenie roku dla klas:

 • klasy drugie godz. 9.00
 • klasy pierwsze godz. 10.00