UWAGA! UWAGA!

Bardzo prosimy wszystkich rodziców dzieci spoza obwodu, zakwalifikowanych do      Gimnazjum nr 7 o potwierdzenie woli  podjęcia nauki w naszej szkole do dnia 7 lipca 2014 r. do godz. 1200. Potwierdzenia można dokonać samodzielnie za pośrednictwem serwisu naboru  http://nabory.eduportal.koszalin.pl  lub w sekretariacie szkoły.

Listy dzieci przyjętych do Gimnazjum nr 7 będą ogłoszone 7 lipca 2014 r. o godz. 1500.

Od dnia 8 do 18 lipca 2014 r. będzie trwać rekrutacja uzupełniająca.

25 lipca 2014 r. zostaną ogłoszone ostateczne listy uczniów przyjętych do szkoły.

Listy przydziały do klas zostaną podane 27 sierpnia 2014 r. o godz. 1200.