Focus On Europe

Nasza szkoła jest koordynatorem międzynarodowego projektu w latach 2012-2014. Projekt „Focus on Europe” jest projektem,  który zapoznał młodzież z szeroko pojętym tematem fotografii.  Uczniowie zdobyli umiejętności w zakresie: technik fotografowania (podstawowe parametry obsługi aparatu np. ISO, przysłona, czas, balans bieli,  głębia ostrości, , matryca itp.), tematów fotograficznych(portret, krajobraz, architektura, makro, martwa natura itp.). Zapoznali się z różnorodnością podejścia do fotografii w różnych państwach europejskich. Poznali ścieżki, które prowadzą do zdobycia zawodu fotografa w poszczególnych krajach partnerskich.  Potrafili zatrzymać w kadrze nie tylko ludzi, naturę, ale również różne zawody (np. swoich najbliższych) co niewątpliwie pomoże im w wyborach zawodowych na przyszłość. Odkrywali różne ścieżki edukacyjne,  systemy edukacyjne, potrafili dostrzegać ich podobieństwa i różnice w poszczególnych krajach Europy.

Podczas trwania projektu, uczniowie robili zdjęcia według tematów wykazanych w szczegółowym planie. Wszystkie trwające czynności np.: robienie zdjęć, przygotowywanie wystaw lub odwiedzanie szkół partnerskich pomogło młodym ludziom w uwrażliwieniu się na otaczający świat. Wielokrotnie rozwinęliśmy tematykę projektu szerzej, tworząc dodatkowe produkty i rezultaty, które uczyniły nasz projekt jeszcze bardziej atrakcyjny dla uczniów (np. animacje poklatkowe, filmy promocyjne).

Rozwinęliśmy ich chęć do nauki przez całe życie. Badanie możliwych ścieżek kariery oraz świadomość doboru pracy pomogło uczniom wybrać oraz zaplanować swoją przyszłość  zawodową odpowiednio według ich umiejętności, potrzeb i zainteresowań. Nauczyliśmy ich jak założyć własną firmę np.: studio fotograficzne i jakie etapy będą musieli przejść, aby zostać dobrze wyedukowanymi obywatelami Europy.

Rezultaty projektu zostały zaprezentowane na specjalnie stworzonej stronie internetowej. Uczniowie przesyłali oraz pobierali zdjęcia, wystawiali komentarze, dyskutowali na ich temat oraz dzielili się pomysłami. Komunikacja między nimi przy użyciu internetu umożliwiła poznanie się oraz pozwoliła na zawarcie długotrwałych przyjaźni. Zauważyliśmy bardzo duży wzrost umiejętności uczniów w dziedzinie tworzenia prezentacji multimedialnych, cyfrowej obróbki zdjęć. Wszystkie te czynniki pomogły im lepiej zrozumieć podobieństwa oraz różnice pomiędzy rówieśnikami z różnych krajów.

Projekt umożliwił uczestnikom zaangażowanie się w życie publiczne i pozostanie aktywnymi uczestnikami lokalnych społeczności, które były także zaangażowane w projekt.

Porozumiewanie się w języku angielskim podniosło umiejętności językowe uczniów oraz ich wiedzę o innych krajach, kulturach, tradycjach i zwyczajach. Wszystkie czynności, które były wykonywane podczas realizacji projektu, przygotowały oraz dały młodzieży  niezbędne umiejętności i wiedzę, aby pomóc im swobodnie poruszać się na nowoczesnym europejskim rynku pracy.

Uczniowie, poprzez projekt, mieli okazję do kontaktu z „żywym językiem” angielskim. Kontakty z rówieśnikami w języku angielskim (maile, fora, videokonferencje) pozwoliły na doskonalenie umiejętności językowych w mowie i piśmie za pomocą wielu metod aktywnych. Poprzez częste kontakty z rówieśnikami z krajów partnerskich za pomocą internetu nasi uczniowie doskonalili swoje umiejętności z zakresu komunikacji medialnej.

Spotkania z rówieśnikami zaangażowanymi w projekt w Polsce i w krajach partnerskich przyczyniły się do wzrostu umiejętności społecznych. Posiedli wiedzę i umiejętności budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami z innych krajów. Umiejętności te są przydatne w prywatnych i zawodowych kontaktach z ludźmi. Uczniowie uczyli się: motywowania siebie samego i motywowania innych, oraz pobudzania ich do działania, właściwego stosowania otwartości, budowania w relacjach z innymi pozytywnej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa i klimatu zaufania, autoprezentacji i kształtowania własnego wizerunku. Doskonalili umiejętności komunikacyjne: aktywne słuchanie, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy,  zadawanie pytań, zbieranie informacji, udzielanie informacji zwrotnych dotyczących zachowania rozmówcy, udzielanie informacji i wskazówek, wydawanie poleceń, przygotowywanie się do trudnych rozmów,  prowadzenie dyskusji, negocjowanie, przekonywanie innych. Pogłębiali umiejętności  z zakresu zachowywania się w sposób asertywny, obrony swoich praw w sytuacjach społecznych  i osobistych (odmawianie), wyrażanie i przyjmowanie ocen (krytyki i pochwał, reagowanie na złośliwości), wyrażanie próśb, wyrażanie uczuć, wyrażanie opinii,  wystąpienia publiczne,  kontakt z autorytetem, nienaruszanie cudzego terytorium psychologicznego (np. nieprzerywanie wypowiedzi), umiejętność wytyczania sobie celów; itp.

Poniżej przedstawiamy linki z tylko wybranymi rezultatami i działaniami naszej szkoły w zakresie projektu.

 1. Prezentacje wszystkich krajów partnerskich z pierwszej wizyty w Polsce
  http://focusoneurope.is-great.net/index.php/meetings/1st-meeting
 2. Film – przeprowadzka z SP 17 do GIM 7
  http://vimeo.com/40688833
 3. Plener fotograficzny- zdjęcia zimy
  https://plus.google.com/photos/107715541777956835729/albums/5834184248697346593?banner=pwa
 4. Plener fotograficzny – zdjęcia jesieni
  https://plus.google.com/photos/107715541777956835729/albums/5834179658765173409?banner=pwa
 5. Zdjęcia z Comenius Day 2-3.04.2014r.
  https://plus.google.com/photos/107608212823925463329/albums/6000583866466676081?banner=pwa
 6. Najlepiej oceniane zdjęcia z pierwszej wizyty z Polski
  http://focusoneurope.is-great.net/index.php/2012-10-15-15-50-26/common-works/contests
 7. Zdjęcia z Photo Day 21-24.10.2013
  https://plus.google.com/photos/107608212823925463329/albums/5940451990010117681?banner=pwa
 8. TV MAX pierwsza wizyta w Polsce
  https://www.youtube.com/watch?v=sDb4W3WUTjI
 9. Radio Koszalin – wizyta gości w Polsce – pierwsza wizyta
  http://www.radio.koszalin.pl/pl/artykul/wizyta-zagranicznych-gosci-w-koszalinskim-gimnazjum-nr-7.904.html
 10. GK 24 – wizyta gości w Polsce – pierwsza wizyta
  http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121208/KOSZALIN/121209664
 11. Plener fotograficzny – nad morzem – 01.02.2013r.
  https://plus.google.com/photos/107715541777956835729/albums/5837110990333139217?banner=pwa
 12. Zdjęcia – sesja w szkole – październik 2012r.
  https://plus.google.com/photos/107715541777956835729/albums/5834193944897724017?banner=pwa
 13. Strona szkolna – Nauczyciele z Portugalii, Holandii, Grecji i Turcji w Gimnazjum nr 7 oraz zdjęcia
  http://gimnazjum7.koszalin.pl/index.php/2012/12/nauczyciele-z-portugalii-holandii-grecji-i-turcji-w-gimnazjum-nr-7-2/
 14. Nowa sala informatyczno – fotograficzna – październik 2012r.
  http://gimnazjum7.koszalin.pl/index.php/2012/10/nowa-sala-informatyczno-fotograficzna/
 15. Zbiórka starych aparatów fotograficznych
  http://gimnazjum7.koszalin.pl/index.php/2012/09/kacik-fotograficzny/
 16. NASZE NOWE DZIEŁO! – ANIMACJA POKLATKOWA 26.03.2013r
  http://gimnazjum7.koszalin.pl/index.php/2013/04/nasze-nowe-dzielo-animacja-poklatkowa/
  http://gimnazjum7.koszalin.pl/index.php/2013/04/fotoklatka/
  http://gimnazjum7.koszalin.pl/index.php/szkola/prezentacja-szkoly/nasze-dzielo-animacja-poklatkowa/
 17. Holandia-Socrates Comenius
  http://gimnazjum7.koszalin.pl/index.php/2013/04/5312/
 18. Wideokonferencja 16.05.2013r.
  http://gimnazjum7.koszalin.pl/index.php/2013/06/wideokonferencja-2/
 19. Foto Day na Politechnice 2013r. -2014r.
  http://gimnazjum7.koszalin.pl/index.php/2013/06/foto-day-na-politechnice-2/

http://gimnazjum7.koszalin.pl/index.php/2014/05/15-lat-istnienia/