Konkurs informatyczny

Zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału

 w konkursie informatycznym.

Honorowy patronat pełni Rektor Politechniki Koszalińskiej.

Konkurs organizowany jest w 2 etapach:

pierwszy etap między 9-15 grudnaia 2014 roku,

drugi etap 14 marca 2015 roku

 

Do finału przechodzą 3 osoby

za uzyskanie 1 miejsca

w drugim etapie jest nagroda rzeczowa

tablet 

Zapisy chętnych do wzięcia udziału

w konkursie odbywają się u Pana Parysa Trojana

do dnia 8 grudnia 2014 roku.