Organizacja pracy szkoły w dniach 9, 10, 11 XII 2014

Klasy III – 9 XII (wtorek) i 10 XII (środa)  w godz. 8,00 – 10,35 piszą egzaminy próbne z przedmiotów humanistycznych i przyrodniczo-matematycznych.

Od 4 godz. wszystkie klasy I, II i III pracują zgodnie z planem lekcji  (tzn. klasy I i II przychodzą do szkoły na 4 godzinę lekcyjną)

11 XII (czwartek) klasy III piszą egzamin językowy w  godz. 7,45 – 9,40.

Od 3 godz. wszystkie klasy I, II i III pracują zgodnie z planem lekcji  (tzn. klasy I i II przychodzą do szkoły na 3 godzinę lekcyjną).