UWAGA!! uwaga!! UWAGA!!

Uczniom którym podczas ferii niezbędna może być legitymacja proszę się zgłaszać do sekretariatu szkoły w celu uaktualnienia dokumentu o brakujące dane w związku z rozporządzeniem MEN.