Lekcja 50 Budowa arkusza kalkulacyjnego

 1. Jaki program umożliwia tworzenie tabel wykresów oraz wykonywanie różnorodnych obliczeń.
 2. Co jest podstawowym elementem arkusza
 3. W jakim polu widnieje adres aktywnej komórki
 4. Co należy zrobić aby zaznaczyć adresy nie sąsiadujących ze sobą komórek
 5. Co należy zrobić aby przystąpić do formatowania komórek
 6. Formatowanie komórek umożliwia zakładka?
 7. Czy w adresowaniu względnym możliwe jest automatyczne obliczenie kolejnych wyników w tabeli arkusza i w jaki sposób się to robi
 8. Jak wygląda adres bezwzględny komórki
 9. Co oznacza pojawienie się komunikat #ARG w komórce arkusza
 10. Co powoduje zmiana danych w tabeli arkusza
 11. Do czego służy „fx” na pasku narzędzi w arkuszu kalkulacyjnym
 12. Jaka funkcja wyświetla określone wartości w zależności od tego czy zostanie spełniony dany warunek
 13. Ile arkuszy znajduje się standardowo w arkuszu kalkulacyjnym
 14. Co się dzieje z kursorem myszy w zależności od wykonywanych operacji