Lekcja 51 arkusz kalkulacyjny cdn.

  1. Na jakim pasku można wprowadzać zmiany i poprawki
  2. Jeśli chcesz zmienić kolor tła w zależności od wartości komórki użyjesz funkcji
  3. Co oznacza wyświetlenie znaków ### w komórce
  4. Podaj przykłady trzech rodzajów adresowań w arkuszu kalkulacyjnym
  5. Utwórz określony rodzaj wykresu na podstawie podanych wcześniej danych
  6. Wykonuj samodzielnie obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym wykorzystując gotowe wbudowane formuły oraz twórz własne logiczne zgodne z zasadami matematyki  formuły niezbędne do przeprowadzenia obliczeń.