Stypendia

Stypendia szkolne są przewidziane dla rodzin, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 456 złotych brutto. Co należy zrobić, aby móc się o nie starać:

  • Rodzic lub opiekun musi odebrać formularz wniosku w szkole.
  • Wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. W razie trudności w wypełnieniu wniosku można skorzystać z pomocy w szkole.
  • Wniosek należy wypełnić i wraz z odpowiednimi dokumentami złożyć w szkole do 15 września. W przypadku rodzin, gdzie jest więcej niż jedno dziecko wnioski wraz z dokumentami składa się w szkole najmłodszego z dzieci.

Do odebrania wniosków, pomocy w ich wypełnieniu i składania wypełnionych wniosków zapraszamy w  pokojach 20 (pokój pedagogów) lub 26 (kadry).