Bezpieczna szkoła

Gimnazjum nr 7 bierze udział w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna Szkoła”.

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów  podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.