Jesteśmy już gimnazjalistami…

28 października 2015 r. uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności uczniowskiej Gimnazjum nr 7. Jak co roku, uroczystość miała wyjątkowy charakter.

Występy artystyczne poszczególnych zespołów klasowych były przeplatane konkurencjami sportowymi, takimi jak skoki z piłką czy „Mumia” Jury oceniło również przygotowane elementy stroju, transparenty, hasła, okrzyki dopingujące, a także zachowanie zespołów podczas zawodów. Nie zabrakło również konkurencji dla wychowawców. W tym roku nauczyciele ścigali się w obieraniu jajek.

Po ogłoszeniu wyników nastąpiła właściwa część uroczystości, czyli ceremonia pasowania na gimnazjalistę.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Wszyscy uczniowie zdali swój pierwszy egzamin gimnazjalny, wykazując się dużym zaangażowaniem, jednak najlepsza okazała się klasa I c.

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział i wspaniałą zabawę..