Konkurs z języka niemieckiego na pracę plastyczną

KOLAŻ NA TEMAT:

„Deutschland – Wie nehme ich unsere westlichen Nachbarn wahr ?“

„Niemcy – Jak postrzegam naszych zachodnich sąsiadów?”

Prace powinny przedstawiać różne aspekty związane z Niemcami. Mogą to być symbole narodowe, zabytki, miejsca, miasta, krajobrazy, znane postacie, wydarzenia, marki lub produkty itp.

Cel konkursu:

  • - pogłębienie wiedzy krajoznawczej i kulturoznawczej o Niemczech
  • - praktyczna nauka języka niemieckiego
  • - rozwijanie zainteresowań twórczych/plastycznych
  • -przełamywanie stereotypów, nauka tolerancji wobec innych narodowości, kultur, tradycji

REGULAMIN KONKURSU:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy III gimnazjum !!!

Termin składania prac: 2-16. XI 2015

Technika: kolaż

Format: minimalnie A3 (praca powinna być usztywniona z tyłu np. listewkami lub włożona w anty ramę), najlepiej AO.

Pracę można wykonać samodzielnie lub w parze.

Ocenie podlega praca plastyczna oraz tekst w języku niemieckim

Kryteria oceny:  samodzielność, oryginalność, pomysłowość i poprawność językowa.

Prace składamy u nauczyciela j. niemieckiego p.Marty Markowskiej – Staruch s. 13

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wyłonienie zwycięzcy/zwycięzców odbędzie się w poniedziałek 16.11.2015r

Dla zwycięzcy/zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy!!!

Wyniki konkursu wraz ze zdjęciami prac i nazwiskami zwycięzców zostaną opublikowane na stronie szkoły

Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych. Uczestnik Konkursu, oddając swoją pracę, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 833), w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród.

Po zakończeniu konkursu NAJCIEKAWSZE prace zostaną wystawione w holu szkoły J