Nieustający konkurs czytelniczy – zadanie VII – kwiecień

Dopisz do imienia i nazwiska pisarza nazwę epoki, w której tworzył.

  1. Jan Kochanowski …………………………………..
  2. Jan Chryzostom Pasek ……………………………..

  1. Juliusz Słowacki ……………………………………
  2. Bolesław Prus ……………………………………….
  3. Ignacy Krasicki ……………………………………..
  4. Stanisław Wyspiański ……………………………….
  5. Aleksander Fredro ……………………………………
  6. Jarosław Iwaszkiewicz ……………………………….
  7. Czesław Miłosz ……………………………………….
  8. Henryk Sienkiewicz …………………………………..