Egzaminy poprawkowe

25 VIII 2016 (czwartek) –matematyka, historia, język niemiecki, plastyka,
wychowanie fizyczne

Godziny rozpoczęcia i skład komisji.

26 VIII 2016 (piątek) –matematyka, chemia, biologia, fizyka,  język angielski

Godziny rozpoczęcia i skład komisji.