Żywa lekcja WOS

dsc04765P. Agnieszka Dybza – Zienowicz wraz z klasą IIIb uczestniczyła w „Żywej lekcji wos”. Młodzież poznała instytucje, do których każdy obywatel miasta Koszalina może się zgłosić. Po Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprowadzała nas Zastępca Dyrektora ds. Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Pani Urszula Borzęcka, po Miejskiej Komendzie Policji Naczelnik Wydziału Prewencji Pan Tomasz Padykuła, a w Urzędzie Miejskim Pani Justyna Dziuba. Zobaczcie zdjęcia.