Medale dla nauczycieli

dsc0660114 października 2016 roku w auli delegatury Kuratorium Oświaty w Szczecinie wręczono trzy odznaczenia dla naszych nauczycieli. Złoty Medal za Długoletnią Służbę od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymała Pani Dorota Herrmann – nauczyciel języka polskiego. Brązowy Medal za Długoletnią Służbę od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymała Pani Agnieszka Dybza – Zienowicz – pedagog i nauczyciel.

Medal za Długoletnią Służbę przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Pani Katarzyna Szymańska – nauczyciel języka polskiego, który nadaje Minister Edukacji Narodowej osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania, w szczególności za działalność w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale wręczali Pan Marek Subocz – Wicewojewoda Zachodniopomorski oraz Pan Robert Stępień zachodniopomorski wicekurator oświaty.

Zobaczcie zdjęcia