Dni Języków Obcych

DJO „grafik”

czwartek 9.02 QUIZ- 2 godz. lek.s.24        2 osoby z każdej klasy

SCRABBLE – 3-4 godz. lek. s.24              2 osoby z każdej klasy

piątek 10.02 prezentacja: każda klasa ok. 2.5 min!!!!! zespół klasowy 3 osoby

  • 1 godz. przygotowanie stanowiska
  • 2 godz. prezentacja klas 1
  • 3 godz prezentacja klas 2
  • 4 godz prezentacja klas 3
  • 5 godz sprzątanie J

URY:

  • 4 OSOBY:
  • 1. ANGLISTA
  • 2. GERMANISTA
  • 3. PEDAGOG/PSYCHOLOG
  • 4. DYREKTOR

Nauczyciele uczący poszczególne klasy w danych godzinach (od 2-4) na przerwie schodzą do sali gimnastycznej i uczniowie siadają na materace –

PROSZĘ ZOSTAWIĆ PLECAKI W SALACH!        ZAPRASZAMY DO ZABAWY :)