Jajo wielkanocne

Zapraszam na międzyszkolny konkurs plastyczny „Jajo Wielkanocne” organizowany przez Zespół Szkół nr 2 im. St. Lema

Regulamin konkursu

  • Praca powinna być formą przestrzenną
  • Wykonana dowolną techniką
  • Wielkość pracy dowolna
  • Na konkurs przyjmowane są tylko prace indywidualne
  • Każda praca musi być podpisana (imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, klasa, nazwisko opiekuna-Parys Trojan)

Pracę proszę dostarczyć do dnia 30.03.2017 do godz. 8.45 

Do klasy nr 29 (gabinet informatyki) do Pana Parysa Trojana.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu w kategoriach szkoły podstawowe i gimnazjalne oraz wręczenie nagród odbędzie się 5 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00