Ruch drogowy

Chcesz spróbować swoich sił, pragniesz się sprawdzić w wiedzy o ruchu drogowym!. 

Weź udział w „Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”

Chętni uczniowie proszę się zgłaszać do zapisu u  Pana Parysa Trojana do dnia 28.03.2017 (środa) 

Zapisani uczniowie zostaną następnie zgłoszeni do  Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, która wraz z Polskim Związkiem Motoryzacyjnym występują jako patronat przy organizacji turnieju. 

ZASADY ORGANIZACYJNE

Przystąpienie do Turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, przez prawnych opiekunów uczniów, na przetwarzanie danych osobowych uczestników Turnieju, których przetwarzanie związane jest z organizacją Turnieju, w tym publikowaniem wyników na stronach internetowych organizatorów. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Turnieju.

 1. W eliminacjach szkolnych biorą udział gimnazjaliści, którzy zgłosili chęć startu w Turnieju. Eliminacje szkolne mogą być poprzedzone eliminacjami klasowymi.
 2. Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:
  • kartę rowerową, motorowerową lub prawo jazdy kat. AM,
  • legitymację szkolną,
  • pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Turnieju,
  • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.
 3. W wyniku eliminacji szkolnych tworzone są trzyosobowe drużyny danej szkoły, reprezentujące ją w dalszych etapach Turnieju
 4. Organizatorzy etapów międzyszkolnych, miejskich, gminnych, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich decydują o sposobie kwalifikowania drużyn do organizowanego przez nich etapu oraz o liczbie kwalifikowanych drużyn z etapu niższego.
 5. W finale ogólnopolskim występują zwycięzcy finałów wojewódzkich oraz drużyna gospodarza – jeżeli jest nim szkoła uczestnicząca w turnieju.
 6. Uczestnicy poszczególnych eliminacji:
  1. rozwiązują testy teoretyczne (dopuszcza się techniki multimedialne),
  2. wykonują zadania praktyczne:
   • jazda rowerem po miasteczku,
   • jazda rowerem po torze sprawnościowym, .
   • z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Więcej informacji na stronie:         www.pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego/turnieje