Dla rodziców

DSC_0751

Serdeczne podziękowania dla Rodziców
Sz. P. Małgorzaty i Dariusza Lechman
za trzyletnią i owocną współpracę, bezinteresowną pomoc, ofiarność
i ufundowanie dla szkoły  kroniki oraz drukowanie  zdjęć do niej.
Z wyrazami wdzięczności i szacunku Paulina Preckajło