Stypendia

Od dnia 9.06.2017 wypłacane są stypendia.

Uczniowie którym przysługuje świadczenie
proszeni są o zgłaszanie się po odbiór.