Warsztaty profilaktyczne – cyberprzemoc

Nowy obrazWarsztaty profilaktyczne nt cyberprzemocy w klasie 1D.
6 czerwca 2017r. klasa 1 D wraz z wychowawca p. Martą Markowską – Staruch wzięła udział w prelekcji nt cyberprzemocy.

Warsztaty profilaktyczne poprowadziła policjantka z KMP w Koszalinie st. posterunkowa Maria Czajkowska, która w ciekawy i przystępny sposób wyjaśniła uczniom jakie niebezpieczeństwa mogą spotkać młodych ludzi w sieci internetowej, jak powinni chronić swoją prywatność i jak bezpiecznie korzystać z różnych portali społecznościowych. Całość spotkania dopełniła dyskusja i możliwość
zadania przez uczniów pytań policjantce do tematu cyberniebezpieczeństwa.