Warsztaty profilaktyczne – pierwsza pomoc

Nowy obraz1Warsztaty profilaktyczne z pierwszej pomocy przedmedycznej w klasie 1D.
Dzięki uprzejmości i wiedzy z zakresu niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów z ZS nr 10 w Koszalinie (popularna Samochodówka)

klasa 1D wraz z wychowawcą miała niecodzienną okazję wzięcia udziału w warsztatach profilaktycznych,  na których każdy uczeń mógł spróbować swoich sił w udzielaniu pierwszej pomocy pod okiem wolontariuszy. Na zajęciach została przećwiczona pozycja boczna bezpieczna, masaż serca na fantomie czy zakładanie opatrunków. Zaproszeni goście omówili również zasady
poprawnego zachowania się np. nad morzem lub w lesie i przytoczyli  przykłady ryzykownych zachowań niosących zagrożenie dla siebie i innych osób z otoczenia.  Z taką wiedzą jesteśmy przygotowani do bezpiecznych wakacji !