Stypendia i zasiłki szkolne 2017/2018

WAŻNE  INFORMACJE

  1. a) TERMIN składania wniosków – od 16 sierpnia do 15 września2017 roku. Złożenie wniosku po tym terminie wymaga wyjaśnienia przyczyn tej sytuacji.
  2. b) MIEJSCE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Rejon pracy socjalnej właściwy z uwagi na miejsce zamieszkania ucznia w godzinach
    od 8.00 do 14.00:
  • Rejon Pracy Socjalnej nr 1, al. Monte Cassino 2, II piętro: pokoje 203a, 207, 208, 209, 210, 211, 2015, 215a; kontakt do pracownika dyżurnego tel. 94 316 03 38, 94 316 04 05.
  • Rejon Pracy Socjalnej nr 2, ul. Podgórna 16, pokój 15; kontakt do pracownika dyżurnego tel. 94 341 92 41, 94 341 92 57.
  • Kancelaria Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, al. Monte Cassino 2,
    w godzinach 7.00 – 15.00.
  1. c) WYMAGANE DOKUMENTY:

– Wniosek o stypendium szkolne

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: mopr.koszalin.ibip.pl

RPS-06-01 Wniosek

RPS-06-02 Oświadczenie

Agnieszka Dybza – Zienowicz                                                                          pedagog szkolny