Warsztaty zawodoznawcze w klasach III

W dniach 12 i 13 września doradczynie zawodowe Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie przeprowadziły zajęcia z uczniami klas trzecich. Najważniejszym celem zajęć było uświadomienie młodym ludziom, iż przy wyborze dalszego kierunku kształcenia niezbędna jest wiedza o sobie, swoich umiejętnościach, zdolnościach, mocnych i słabych stronach, a także o zawodach i wymogach kwalifikacyjnych rynku pracy.
Zajęcia zostały przeprowadzone metodą warsztatową, która inspirowała młodzież do zastanowienia się nad swoja sylwetką zawodową. Młodzież zapoznała się również z filmem na temat planowania kariery zawodowej.
FOTORELACJA – Agnieszka Dybza – Zienowicz