Międzynarodowy Konkurs

Jeśli chcesz wziąć udział w Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży

  1. Wandy Chotomskiej, napisz 1 opowiadanie lub

3 wiersze na dowolny temat.

Pracę z metryczką, (czyli imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą, pełną nazwą szkoły, imieniem i nazwiskiem nauczyciela pod kierunkiem którego praca została napisana) należy napisać na komputerze czcionką o rozmiarze 14 i oddać do zrecenzowania swojej polonistce       do 24 listopada 2017r.

 

      Aktywni uczniowie zostaną nagrodzeni.