Zbiórka karmy dla zwierząt z koszalińskiego schroniska

Do dnia 15 grudnia, Samorząd Uczniowski organizuje zbiórkę karmy dla zwierząt – psów i kotów. Liczy się każda ilość karmy suchej i mokrej. Karmę można przynosić do p. Justyny Kostewicz do sali nr 15 lub p. Katarzyny Ciechanowicz do sali nr 2.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji.                                              Justyna Kostewicz