Konkurs -budowa atomu.

AtomKONKURS

Zasady konkursu:
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie z klasy drugiej Gimnazjum nr 7 w Koszalinie.
Należy wykonać model planetarny dowolnie wybranego atomu pierwiastka chemicznego.  

Model ten może być wykonany dowolną techniką,  np. w formie plakatu pokazującego budowę danego atomu pierwiastka chemicznego ewentualnie z krótkim opisem dotyczącym jego budowy /ciekawostki związane z tym atomem lub wykonanie jego trójwymiarowego modelu (w 3D). W wyniku możliwości budowy trójwymiarowego modelu atomu, który ma charakter pracy technicznej konkurs nabiera również formy konkursu z przedmiotu technika.  Mile widziane inne pomysły dotyczące tematyki konkursu.
Modele atomów uczniowie mogą wykonać indywidualnie lub w parach, zwłaszcza jeśli dany model będzie wymagał większego nakładu czasu i materiału. Prace uczniów mają być podpisane:  imię i nazwisko,  klasa.  Prace uczniów będą ocenione (waga oceny 6). Na uczniowskie prace czekamy do 4.01.2018r.
Pytania dotyczące konkursu należy kierować do organizatora konkursu. Życzymy ciekawych pomysłów i fajnych prac konkursowych.

Organizatorzy:
– nauczyciel chemii Katarzyna Ciechanowicz
– nauczyciel techniki Parys Trojan.