Koło biblioteczne w księgarni

Dnia 10 kwietnia uczestnicy koła bibliotecznego udali się do księgarni „Między kartkami” (jesteśmy na Facebooku)  na spotkanie z Katarzyną Lesner – przyrodnikiem, podróżnikiem, ornitologiem.

Dowiedzieliśmy się, dlaczego nie wolno dokarmiać ptaków chlebem (prowadzi do chorób układu pokarmowego i potem do śmierci ptaków, szkodzi całym ekosystemom), jak ważne jest budowanie budek lęgowych dla ptaków takich jak Pustułki (żywią się gryzoniami) czy Jerzyków (żywią się m.in. komarami). Pani Kasia jest w trakcie zakładania
ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt. Najbliższe takie ośrodki są w Szczecinie czy Gdańsku. Przekonaliśmy się, że warto spotykać ludzi z pasją.

Opiekun koła: Beata Piasecka