Święta narodowe

30.04.2018 – jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (poniedziałek)
1.05.2018 –  święto narodowe (święto pracy)
2.05.2.18 – dzień flagi
3.05.2018 – święto narodowe (uchwalenie Konstytucji 3 Maja)
4.05.2018 – jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (piątek)
5-6.05.2018 – weekend

Zapraszamy ponownie do szkoły 7.05.2015 (poniedziałek)