Dzień Praw Zwierząt

„22 maja odbył się w naszej szkole Dzień Praw Zwierząt, do którego przygotowywaliśmy się dużo wcześniej. Z tej okazji uczniowie zaprezentowali swoje prace nawiązujące do: przestrzegania bądź łamania praw zwierząt, przetrzymywania zwierząt w cyrkach, na łańcuchach, a także do nielegalnych hodowli i kłusownictwa.

Uczniowie nasi okazali się bardzo wrażliwi na krzywdę zwierząt, a przygotowane przez nich prace były wyjątkowe.

Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do tego dnia, Justyna Zawadzka”