Spotkania z rodzicami

czytaj dalej »

Godziny dzwonków

czytaj dalej »

Organizacja roku szkolnego

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 13 września 2017                              zebranie z rodzicami

 2 listopada 2017                                dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5.10.2010r., Dz. U. Nr 186, poz. 1245 (przypadający po Święcie Zmarłych)

3 listopada 2017                                dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5.10.2010r., Dz. U. Nr 186, poz. 1245 (przypadający po Zaduszkach)

 14 listopada 2017                              Święto Szkoły

15 listopada 2017                              zebranie z rodzicami

 30 listopada 2017                              Dzień Ciateczkowy

19 grudnia 2017                                zebranie z rodzicami – informacja pisemna o zagrożeniu ocenami obniżonymi zachowania i niedostatecznymi na koniec semestru

23 – 31 grudnia 2017                        zimowa przerwa świąteczna

do 12 stycznia 2018                          wystawianie ocen semestralnych; obowiązek zapoznania uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców z wszystkimi wystawionymi ocenami

 12 stycznia 2018                                koniec I semestru

 15 – 28 stycznia 2018                        ferie zimowe

31 stycznia 2018                                semestralna rada klasyfikacyjna

 6 lutego 2018                                     semestralna rada podsumowująca

 7 lutego 2018                                     semestralne zebranie z rodzicami

 21 marca 2018                                  zebranie z rodzicami

 29 marca – 3 kwietnia 2018             wiosenna przerwa świąteczna

 17, 18, 19,20 kwietnia 2018             MOP w SP 17

30 kwietnia 2018                               dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5.10.2010r., Dz. U. Nr 186, poz. 1245 (przypadający przed Świętem Pracy)

2 maja 2018                                       dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5.10.2010r., Dz. U. Nr 186, poz. 1245 (przypadający między Świętem Pracy  a Świętem Konstytucji 3 Maja)

4 maja 2018                                       dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5.10.2010r., Dz. U. Nr 186, poz. 1245 (przypadający po Święcie Konstytucji 3 Maja)

16 maja 2018                                     zebranie z rodzicami – informacja pisemna o zagrożeniu ocenami obniżonymi zachowania i niedostatecznymi na koniec semestru

1 czerwca 2018                                 dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5.10.2010r., Dz. U. Nr 186, poz. 1245 (przypadający po Bożym Ciele)

do 7 czerwca 2018                            wystawianie ocen końcoworocznych; obowiązek zapoznania uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców z wszystkimi wystawionymi ocenami

 9 czerwca 2018                                 Festyn Rodzinny

14 czerwca 2018                               końcoworoczna rada klasyfikacyjna

 18 czerwca 2018                               rada podsumowująca

22 czerwca 2018                               zakończenie roku szkolnego

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny jest:

• powszechny

zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i ciężkim,

• obowiązkowy

przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły
(jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę),

• zewnętrzny

pisany w czasie trzech kolejnych dni w macierzystych szkołach, lecz zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE,

• pisemny

przygotowany w formie kilkunastostronicowej broszury.

Egzamin gimnazjalny sprawdza stopień opanowania umiejętności i wiadomości istotnych dla przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego (nauczanego w szkole jako obowiązkowy).

Szczegółowe informacje o egzaminie można znaleźć na stronach internetowych OKE i CKE.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Poznań

Centralna Komisja Egzaminacyjna

 Serwis test

Informacja dla ucznia Gimnazjum nr 7 w Koszalinie dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018

 Prezentacja  

Egzamin

 

Plan lekcji

Wykaz podręczników

czytaj dalej »

Rada Rodziców

czytaj dalej »