Spotkania z rodzicami

czytaj dalej »

Godziny dzwonków

czytaj dalej »

Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2016/2017

I semestr trwa od 1 września do 22 grudnia 2016r.
II semestr trwa od 2 stycznia do 23 czerwca 2017r.

Wystawianie ocen do 20 grudnia.

Przerwa świąteczno-zimowa 23 – 31 grudnia 2016r.

Rada klasyfikacyjna  3.01.2017

Dzień otwarty dla rodziców 2.02.

Ferie zimowe 13 – 24 lutego 2017r.

Przerwa świąteczno-wiosenna 13 – 18 kwietnia 2017r.

Egzaminy gimnazjalne 19 – 21 kwietnia 2017r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
31.10.,
19-21.04,
2.05.,
16.06.,
20.06.

Dzień otwarty dla rodziców 27.04.

Wystawianie ocen do 13 czerwca.

Ostatni tydzień nauki:
19.06. – godz. 9.00. – 12.30. zajęcia dla uczniów

19.06- rada klasyfikacyjna

21.06. – godz. 9.00. – 13.00. zajęcia dla uczniów
22.06. – godz. 9.00. – 13.00. zajęcia dla uczniów;

godz. 16.00. – zakończenie klas trzecich

23.06. – zakończenie roku szkolnego

* rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami);

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny jest:

• powszechny

zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i ciężkim,

• obowiązkowy

przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły
(jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę),

• zewnętrzny

pisany w czasie trzech kolejnych dni w macierzystych szkołach, lecz zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE,

• pisemny

przygotowany w formie kilkunastostronicowej broszury.

Egzamin gimnazjalny sprawdza stopień opanowania umiejętności i wiadomości istotnych dla przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego (nauczanego w szkole jako obowiązkowy).

Szczegółowe informacje o egzaminie można znaleźć na stronach internetowych OKE i CKE.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Poznań

Centralna Komisja Egzaminacyjna

 Serwis test

Informacja dla ucznia Gimnazjum nr 7 w Koszalinie dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018

 Prezentacja  

Egzamin

 

Plan lekcji

Wykaz podręczników

czytaj dalej »

Rada Rodziców

czytaj dalej »