KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

KLAS GIMNAZJALNYCH

 3 września 2018                                rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 12 września 2018                              zebranie z rodzicami

  7 listopada 2018                               zebranie z rodzicami

  9 listopada 2018                              Święto Szkoły SP – uroczystość z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości  przez Polskę

30 listopada 2018                              Dzień Ciasteczkowy w SP

19 grudnia 2018                                zebranie z rodzicami – informacja pisemna o zagrożeniu ocenami obniżonymi zachowania i  niedostatecznymi na koniec semestru

24 – 31 grudnia 2018                        zimowa przerwa świąteczna

do 25 stycznia 2019                          wystawianie ocen semestralnych; obowiązek zapoznania uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców z wszystkimi wystawionymi ocenami

25 stycznia 2019                                koniec I semestru

 28 stycznia – 8 lutego 2019              ferie zimowe

12 lutego 2019                                   semestralna rada klasyfikacyjna

 13 lutego 2019                                   semestralne zebranie z rodzicami

 19 lutego 2019                                   semestralna rada podsumowująca

3 kwietnia 2019                                zebranie z rodzicami

 10, 11, 12  kwietnia 2019                 Egzaminy Gimnazjalne

15, 16,17  kwietnia 2019                  Egzaminy Ósmoklasisty

18 – 23 kwietnia 2019                       wiosenna przerwa świąteczna

15 maja 2019                                   zebranie z rodzicami – informacja pisemna o zagrożeniu ocenami obniżonymi zachowania i niedostatecznymi na koniec semestru

do 6 czerwca 2019                            wystawianie ocen końcoworocznych; obowiązek zapoznania uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców z wszystkimi wystawionymi ocenami

 8 czerwca 2019                                 Festyn Rodzinny SP

12 czerwca 2019                               Bal klas III

13 czerwca 2019                               końcoworoczna rada klasyfikacyjna

17 czerwca 2019                               rada podsumowująca

21 czerwca 2019                               zakończenie roku szkolnego