Konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców Gimnazjum nr 7 w Koszalinie
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Koszalinie 18 1240 3653 1111 0000 4189 1450

2016-2017

PRZEWODNICZĄCY

–  S. Korbus (IIc)

ZASTĘPCY:

A Kuszyńska-Adamska (Id)

Sekretarz – K. Cieślak (Ia)