Konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców Gimnazjum nr 7 w Koszalinie
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Koszalinie 18 1240 3653 1111 0000 4189 1450

2018-2019

PRZEWODNICZĄCY

– 

ZASTĘPCY: