INSTRUKCJA LOGOWANIA DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Harmonogram spotkań z rodzicami  2018/2019 roku

12 września 2018                              

  7 listopada 2018                              

19 grudnia 2018 – informacja pisemna o zagrożeniu ocenami obniżonymi zachowania i  niedostatecznymi na koniec semestru

13 lutego 2019                                   semestralne zebranie 

3 kwietnia 2019

15 maja 2019 – informacja pisemna o zagrożeniu ocenami obniżonymi zachowania i niedostatecznymi na koniec semestru

 8 czerwca 2019                                 Festyn Rodzinny SP