Załączniki

 1. Zawiadomienie
 2. Karta obiegowa
 1. Prawo korzystania z czytelni mają wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice oraz osoby będące na praktyce pedagogicznej.
 2. Korzystający dokonują wpisu obecności w zeszycie odwiedzin.
 3. Obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 4. Można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 5. Księgozbiór czytelni nie podlega wypożyczaniu do domu.
 6. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić materiały biblioteczne dyżurnemu bibliotekarzowi.
 7. Czytelnik ma prawo zwrócić się do dyżurnego bibliotekarza po informację, doradztwo w doborze materiałów bibliotecznych.
 8. Korzystający zobowiązany jest do szczególnej dbałości o stan udostępnionych książek i czasopism.
 9. Uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów podlegają odszkodowaniu w wysokości określonej przez bibliotekarza.
 10. Czytelnicy nie przestrzegający niniejszego regulaminu mogą być pozbawieni okresowo prawa do korzystania z czytelni.