Ogłaszamy rozgrywki gry w CHIŃCZYKA,

które odbędą się w dniach 9-11 marca.
Zapisy odbywają się w bibliotece szkolnej
w dniach
26 lutego – 7 marca.
Zapraszamy nie tylko uczniów, ale także nauczycieli :)

Regulamin:

 1. Celem gry jest jak najszybsze okrążenie planszy i wprowadzenie własnych pionków do „domku”, który stanowią 4 pola w kolorze pionków, znajdujące się wewnątrz trasy.
 2. Rozpoczyna grę ten, kto wyrzuci kostką największą liczbę oczek. Kolejność pozostałych graczy jest zgodna z ruchem wskazówek zegara.
 3. Aby rozpocząć grę i ustawić pionek na swoim polu startowym trzeba wyrzucić „6”. Gracze rzucają kolejno po 3 razy kostką.
 4. W następnych rzutach gracz przesuwa pionek zgodnie z kierunkiem strzałki o liczbę wyrzuconych oczek. Jeśli wyrzuci znów „6”, może wyprowadzić na pole startowe nowy pionek lub grać „starym” pionkiem. Niezależnie od tego przysługuje mu prawo ponownego rzutu.
 5. Na jednym polu może stać tylko jeden pionek. Pionki mogą się wzajemnie przeskakiwać i zbijać.
 6. Jeśli gracz w trakcie gry ma zbite wszystkie pionki, to (jak na wstępie) rzuca w swojej kolejce trzykrotnie, w oczekiwaniu na „6”.
 7. Aby zająć miejsce w „domku” gracz musi wyrzucić ilość oczek równą ilości pól dzielących go od tego pola. Miejsca w domku mogą być zajmowane w dowolnej kolejności.
 8. Gramy przez 3 dni, na jednej wybranej godzinie lekcyjnej. Osoby z pierwszego dnia mające jak największą liczbę pionków w domku zwyciężają i przechodzą do drugiej rundy, która odbędzie się następnego dnia – we czwartek 10 marca. We czwartek obowiązują te same zasady. Do piątkowego finału – 11 marca przechodzą osoby
  z największą liczbą pionków w domku. SPRAWY SPORNE ROZSTRZYGA KOMISJA
  W SKŁADZIE: p. Beata Piasecka i p. Monika Lisowska.