REGULAMIN:

Organizator: Biblioteka szkolna Gimnazjum nr 7

Warunki: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I, II, III.

Termin: październik- czerwiec

Przebieg: Konkurs ma formę pisemną. Aktualne zadania będą pojawiały się co miesiąc na drzwiach sal od języka polskiego oraz w bibliotece szkolnej. Podpisane odpowiedzi

(imię, nazwisko, klasa) należy wrzucać do skrzyneczki- kuleczki w bibliotece szkolnej. Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje 10 punktów. Wygrywa ta osoba, która w ciągu roku szkolnego zbierze największą liczbę punktów.